maandag, 15. oktober 2012 - 16:06

HBO-Raad:Invoer sociaal leenstelsel leidt tot daling HBO'ers met 15.000

Den Haag

In een brief aan de informateurs Kamp en Bos en de onderhandelaars Blok en Dijsselbloem, waarschuwt de HBO-Raad dat het aantal HBO-studenten met 15.000 zal dalen wanneer de basisbeurs wordt afgeschaft. Dit schrijft Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-Raad in de brief.

Sociaal leenstelsel en toegankelijkheid
‘De hogescholen hebben berekend dat de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het sociaal leenstelsel zal leiden tot een vraaguitval van 15.000 studenten in het Hogere Beroeps Onderwijs (HBO)’, schrijft de Graaf.

Deze berekening is gebaseerd op onderzoek dat door het CPB wordt aangehaald. Uit dit onderzoek blijkt dat vanaf € 1.000 kostenverhoging bij elke extra €1.000 naar verwachting 0,6% van de (potentiële) studenten afhaakt.

Afschaffing van uitsluitend de basisbeurs (in totaal € 12.800 voor een uitwonende student tijdens een vierjarige HBO-bacheloropleiding) leidt in het HBO tot genoemde vraaguitval van 15.000 studenten. Het laat zich raden dat dit vooral studenten uit de lagere inkomensgroepen zal betreffen. Hierbij is uitgegaan van het behoud van de huidige aanvullende beurs (voor uitwonende studenten afhankelijk van het ouderlijk inkomen maximaal € 12.000 over vier jaar).

Afschaffen aanvullende beurs
Indien ook de aanvullend beurs zou worden afgeschaft zal de vraaguitval in het HBO meer dan 25.000 studenten zijn. Vanzelfsprekend zal dit eveneens vooral studenten uit de lagere inkomensgroepen treffen.
Provincie:
Tag(s):