vrijdag, 3. augustus 2012 - 14:01

Heide komt terug langs Koningsdiep in Friesland

Staatsbosbeheer voert de komende maanden werkzaamheden uit in natuurgebied Hemrikkerscharren. 'Dit gebied ligt tussen Hemrik en Lippenhuizen in Friesland', meldt Staatsbosbeheer vrijdag.

Ongeveer 27 hectare bos gelegen op de hogere flanken langs het Koningsdiep maakt plaats voor heide en schraalgraslanden. Dit is een van de maatregelen die Staatsbosbeheer treft om het beekdal van het Koningsdiep in oude glorie te herstellen.

De werkzaamheden
Op de hogere delen van de Koningsdiepflanken liggen heiderestanten van de ooit grotere heidepercelen. Deze percelen zijn later ingepland voor gebruik als hakhoutbossen. Veel oude bomen zijn overgroeid met de van oorsprong hier niet voorkomende prunusboom.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Rond 15 augustus 2012 wordt gestart met het verwijderen van de prunus en de struiken in het bos. Dit hout wordt verwerkt tot snippers. Deze zullen gebruikt worden voor energieopwekking. Aankomende winter worden de overige bomen gekapt voor verkoop van hout op stam. Een aantal bomen
die kenmerkend zijn voor het landschap worden niet gekapt.

Heideveld komt terug
De gekapte bospercelen worden met gaas afgerasterd en in de nabije toekomst houden heideschapen de grasgroei in toom. Op die manier verandert de Hemrikkerscharren langzaam weer in heideveld met verschillende soorten heide afgewisseld met schrale graslandjes.

Fietsers op het Hemrikerpaed ondervinden waarschijnlijk weinig hinder van de werkzaamheden. In de te kappen bospercelen liggen geen wandelpaden voor recreatief gebruik.
Provincie:
Tag(s):