vrijdag, 20. juli 2012 - 12:26

Internationaal overleg over Syrië in Nederland

Den Haag

Nederland organiseert in september de vierde bijeenkomst van de Werkgroep Sancties van de Friends of Syria. Deze coalitie van gelijkgezinde landen overlegt regelmatig over sanctiemaatregelen en over uitbreiding van de coalitie.

Tijdens de bijeenkomst zal Nederland de nadruk leggen op verdere verbetering van de sancties tegen het Syrische regime. ‘Ik hoop dat de situatie in het land zich al voor die tijd ten goede keert. Zware druk is nu in elk geval meer dan ooit nodig’, aldus minister Rosenthal.

Sancties
De Friends of Syria vinden sancties, naast steun aan de oppositie en humanitaire hulp, een belangrijk middel om het geweld in Syrië te stoppen en een politiek proces op gang te brengen. Rosenthal wil de druk verhogen met meer sancties tegen het regime, die worden gedragen en uitgevoerd door zoveel mogelijk landen: ‘Daardoor worden de mazen in het net gedicht en is de kans op ontduiking kleiner. Ik hoop daar als voorzitter eensgezinde conclusies over te kunnen trekken.’

Voorzitter
Qatar, de huidige voorzitter, heeft Nederland gevraagd de vierde bijeenkomst te organiseren. Nederland heeft met Canada en vermoedelijk een derde – Arabisch - land de organisatie op zich genomen. Minister Rosenthal zal de bijeenkomst openen. In de werkgroep zitten ongeveer 50 landen om de tafel, waaronder ook buurlanden van Syrië en vertegenwoordigers van de Arabische Liga. Eerdere bijeenkomsten waren in Parijs en Washington en, deze week, in Doha (Qatar).
Provincie:
Tag(s):