maandag, 17. september 2012 - 16:33

Meer breedbandaansluitingen nodig in Overijssel

Zwolle

Het aanleggen van een integraal netwerk van breedbandaansluitingen in Overijssel levert extra mogelijkheden op voor de economische ontwikkeling. Dat meldt VNO-NCW IJsseldelta maandag.

De beschikbaarheid van glasvezel op onder andere industrieterreinen draagt bij aan de verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Ook biedt breedband kansen voor de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie en de ontwikkeling en innovatie van nieuwe diensten voor eindgebruikers.

”Niet meer dan 15% van de bedrijfsterreinen in Overijssel is voorzien van glasvezel. Dat is niet meer van deze tijd”, zo stelt Jacco Vonhof, voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta.

“Zeker niet als je weet hoe belangrijk internet tegenwoordig is voor de dagelijkse bedrijfsprocessen. Voor de verwerking van data zijn steeds betere en snellere verbindingen noodzakelijk.”

De aanleg van glasvezel op bedrijfsterreinen heeft naast een economisch effect ook een veiligheidseffect. Bewaking kan via glasvezel uitstekend op afstand georganiseerd worden en dat heeft weer een positieve invloed voor de ondernemers die op het terrein gevestigd zijn.

Meer veiligheid zal leiden tot een grotere aantrekkelijkheid van het bedrijfsterrein. Door glasvezel aan te leggen, kunnen ook verouderde terreinen een impuls voor vernieuwing krijgen.

Dat het merendeel van de bedrijfsterreinen in Overijssel nog niet is aangesloten zou snel moeten en kunnen veranderen. VNO-NCW Midden is dan ook positief gestemd over het initiatief van de Provincie om een rol te willen spelen bij de uitrol van glasvezelnetwerken in de Provincie. Met de aanleg van glasvezelnetwerken wordt een positief signaal afgegeven aan zowel ondernemers als aan de burgers.

Door de aanleg van glasvezelnetwerken kunnen innovaties op het gebied van ICT en de ontwikkeling van (innovatieve en kostenbesparende) maatschappelijke diensten gestimuleerd worden.

De provincie kan een initiërende- en coördinerende rol spelen in dit proces. Door geld te investeren in glasvezel wordt ook de economie positief geprikkeld.

‘’De aanleg van glasvezel is namelijk goed voor de ontwikkeling van het regionale innovatiebeleid’’, aldus Hans Kroeze, voorzitter Provinciaal Bestuur Overijssel VNO-NCW Midden.

“Innovatie is de motor voor regionale economische groei, het stimuleren ervan staat hoog in het vaandel bij de Provincie. Het kunnen beschikken over snelle dataverbindingen hoort daar ook bij. Bedrijven op het gebied van 3D-Printing verwerken bijvoorbeeld veel data die alleen via glasvezel snel genoeg verwerkt kunnen worden. Zorgleveranciers zijn met glasvezel in staat om nieuwe diensten aan te bieden. Het persoonlijke contact met de klant kan nu ook op afstand plaatsvinden met alle efficiencyvoordelen van dien.”


Op provinciaal niveau is het wel van belang een kritische massa van aansluitingen te realiseren tegen een betaalbare prijs. Eindgebruikers (ondernemers en burgers) moeten op een veilige, open, transparante en laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot een glasvezelnetwerk, dat alle stedelijke- en landelijke (buiten)gebieden integraal afdekt.

Met de aanleg van een glasvezelnetwerk kan de Provincie dus een heel positief en innovatief signaal afgeven. Overijssel kan zich op die manier ontwikkelen tot een provincie waar innovatieve bedrijven zich graag willen vestigen.VNO-NCW Midden spreekt de hoop uit dat de Overijsselse Provinciale Staten woensdag in de Statenvergadering in zullen stemmen met de door Gedeputeerde Staten voorgestelde uitwerkingsrichting breedband.
Provincie:
Tag(s):