maandag, 10. september 2012 - 7:53

Militair camerasysteem bedreigt privacy automobilist

Den Haag

Op 23 augustus is er een flinke hap genomen uit de privacy van de
automobilisten die langs de Nederlandse grenzen rijden.

Op basis van 'verdachte eigenschappen' zoals land van herkomst of type auto stuurt @migo-Boras, een geautomatiseerde systeem, een melding door naar de marechaussee die vervolgens het voertuig aan de kant kunnen zetten op basis van 'voldoen aan verdachte eigenschappen' zonder enige vorm van verdenking.

Geen cijfers
Uit Britse en Amerikaanse onderzoeken blijkt dat dit soort systemen
vooral geschikt is om mensen te betrappen die hun boetes of
verzekeringen te laat betalen<1>. Het product heeft de Nederlandse
overheid 20 miljoen EURO gekost<2> en moet dag en nacht bemand worden.

Hoeveel tijd de marechausee kwijt is aan gegenereerde meldingen door
@migo-Boras is onbekend. Ook is het niet bekend hoeveel succes het
systeem heeft. Cijfers over het aantal veroordeelde misdadigers, het
aantal voorkomen misdrijven en het aantal valse verdenkingen zijn niet
beschikbaar.

Militair systeem
@migo-Boras lijkt een haast militair systeem. De in Nederland
geïmplementeerde functies van het systeem zijn minimaal, waarbij
duidelijk moet worden opgemerkt dat @migo-Boras een platform is. Wanneer dit systeem aangemerkt wordt als militair systeem, heeft de Europese Commissie geen zeggenschap over dit systeem en wordt de Nederlandse burger overgelaten aan de beheerders. Function-creep is dan ook een groot gevaar bij dit systeem doordat de verzamelde gegevens zeer breed inzetbaar zijn.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft nooit gestemd over de volautomatische bewaking van de snelwegen bij de grensovergangen. Het blijft onduidelijk wie de
implementatie van dit systeem heeft goedgekeurd; de marechaussee wil
weinig loslaten tegenover onze bronnen.

False positives
Volgens de Piratenpartij is de kans op valse verdenkingen erg groot.
Door meer criteria toe te voegen wordt de kans op het terugkeren van een
match groter.

De Piratenpartij is bang dat dit systeem een zware belasting zal gaan
vormen voor justitie en de marechaussee. Zij is bang dat de criminelen
de mazen in het systeem en het wegennet snel zullen ontdekken, terwijl
willekeurige automobilisten zonder concrete verdenking van de weg
geplukt zullen worden.

Het systeem kan zoals voorgesteld alleen werken tegen criminelen wanneer dit 24x7 en overal wordt ingezet. Het wordt dan ook tegen alle andere automobilisten permanent ingezet. Er is dan totale bewaking zonder dat het duidelijk is wat hiervan de resultaten zijn.

De Piratenpartij wil graag dat de privacy van de automobilist
gerespecteerd wordt. Met @migo-Boras wordt deze geschaad zonder dat er daadwerkelijk cijfers over het nut beschikbaar zijn. Dat vind de partij
onacceptabel.
Provincie:
Tag(s):