dinsdag, 4. december 2012 - 20:47

Ministerie mag rapport inspectie over zorginstelling niet openbaar maken

Haarlem

De Haarlemse voorzieningen rechter heeft afgelopen vrijdag 30 november 2012 het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geschorst om een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over een zorginstelling actief openbaar te maken. Dit heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

Het was de bedoeling dat dit rapport openbaar zou worden gemaakt op de website. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de instelling onevenredig nadeel lijden door de publicatie van het rapport, aangezien de zienswijze van deze zorginstelling over de bevindingen en de conclusies niet in of bij het rapport wordt opgenomen.
Provincie:
Tag(s):