woensdag, 5. september 2012 - 20:28

Mogelijk asbest gevonden in groenstrook Oost-Souburg

Oost-Souburg

De gemeente Vlissingen kreeg woensdag een melding van mogelijk asbesthoudend materiaal. Dit materiaal is gevonden op de groenstrook aan de Padweg in Oost-Souburg. De locatie is nu afgezet.

Het materiaal is overgedragen aan een gecertificeerd bedrijf voor analyse. Alle omwonenden worden vandaag nog schriftelijk ingelicht door de gemeente.
Na de melding is er door twee asbestdeskundige medewerkers van de gemeente Vlissingen een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn een drietal kleine asbestverdachte stukjes materiaal aan de oppervlakte gevonden. Deze zijn direct verwijderd en meegenomen voor analyse. Daarna is een uitvoerige tweede inspectie uitgevoerd door een aantal medewerkers. De tweede inspectie wees uit dat op een gedeelte van de groenstrook mogelijk meer asbestverdacht materiaal onder de grond aanwezig is. Daarom heeft de gemeente direct de groenstrook afgezet.

Alle gevonden stukjes verdacht materiaal zijn in de middag aan een gecertificeerd bedrijf overgedragen voor een analyse. De uitslagen van deze analyse zijn morgen bekend. Tot de uitslag bekend is, blijft de groenstrook afgezet.

Mocht de analyse uitwijzen dat het asbesthoudend materiaal betreft, dan zal de hele groenstrook door een gecertificeerd bedrijf nader worden onderzocht. In het geval dat er meer asbesthoudend materiaal in de grond wordt aangetroffen, zal dit zo snel mogelijk door een speciaal daarvoor toegerust bedrijf worden opgeruimd. Omdat de werknemers van een dergelijk gespecialiseerd bedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met het asbest in contact komen, zullen zij speciaal beschermende kleding dragen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over asbest en de gezondheid kunt u vinden op de site van GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl.
Provincie:
Tag(s):