woensdag, 25. juli 2012 - 8:51

'Normen van geluidshinder op verbrede A2 worden pas bij 170 km/u overschreden'

Uit onderzoek door ingenieurs van Royal HaskoningDHV blijkt dat automobilisten op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam 's avonds 170 km/u moeten rijden om de normen van geluidshinder te overschreiden. Dit meldt Trouw woensdag.

Het ingenieursbureau onderzocht op verzoek van Trouw de haalbaarheid van het plan van minister Schulz van Infrastructuur en Milieu. Zij wil de maximumsnelheid op het verbrede deel van de A2 tussen 19.00 uur ´s avonds en 06.00 uur ´s ochtends verhogen van 100 km/u naar 130 km/u. Binnenkort stuurt zij dit voorstel naar de Tweede Kamer.

Gemeenten die langs het verbrede deel van de A2 liggen zijn woedend over het plan vanwege de effecten voor lucht en geluid. Zij wijzen op het wegaanpassingsbesluit uit 2009 waarin werd opgetekend dat de maximumsnelheid 100 km/u zou worden.

Dat HaskoningDHV denkt dat er zelfs 170 km/u kan worden gereden voordat de norm van geluidshinder wordt overschreden, komt omdat de A2 is aangelegd voor 230.000 auto's per dag, maar nu rijden er als gevolg van de crisis slechts 136.000 auto's per dag.

Aanvankelijk ging men ervan uit dat in 2020 het aantal voertuigen per dag 230.000 zou betreffen, maar de verkeersgroei blijft achter bij de verwachtingen. Bij de indertijd verwachte stijging van het aantal voertuigen zou de snelheidsverhoging omstreden zijn.

Paul de Vos, geluidsconsultant bij HaskoningDHV zegt in Trouw: "De teller blijft al jaren steken op een groei van 1 procent, terwijl 3 procent verwacht was." Als die lage groei zo blijft, rijden er pas in 2065 230.000 voertuigen op Nederlands breedste stuk snelweg.

Erik van Esterik, die als raadslid en later als wethouder van Maarssen betrokken was bij de besluitvorming, vindt dat wat al te gemakkelijk Volgens hem is de A2 onder meer verbreed op de groei van de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Dat de bouwprognose onlangs verlaagd is, betekent volgens hem niet dat de geplande 230.000 voertuigen er nooit komen. "Dat getal is gebaseerd op een uitvoerige studie. Nee, die voorzag de crisis niet. Maar die duurt hopelijk nog maar een jaar."

Volgens het ingenieursbureau vallen de gevolgen voor het milieu mee. "Natuurlijk: 130 kilometer per uur is wat slechter voor het milieu, maar de compenserende maatregelen zijn al genomen", aldus de Vos.
Provincie:
Tag(s):