dinsdag, 11. september 2012 - 13:10

Occupy weer op Malieveld

Den Haag

De Occupy-beweging mag weer demonstreren op het Malieveld. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 11 september 2012 besloten dat de demonstranten permanent toegang hebben tot het Malieveld. De gemeente Den Haag heeft zijn standpunt dat de demonstranten 's nachts het kamp moeten verlaten volgens de rechter onvoldoende onderbouwd.

Occupy Den Haag vroeg de voorzieningenrechter in Den Haag om een voorlopige voorziening, nadat de gemeente aan een nieuwe demonstratie op het Malieveld beperkingen had opgelegd. De rechter wijst de voorlopige voorziening deels toe. Permanente demonstratie is toegestaan, net als het gebruik van kooktoestellen (mits voldaan aan brandveiligheidseisen).

Daarnaast oordeelt de rechter dat in het kampement van Occupy altijd één vast aanspreekpunt voor gemeente en politie aanwezig is, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Deze contactpersoon moet 24 uur van te voren schriftelijk bekend zijn bij de betreffende instanties. Afgesloten ruimtes op het Occupy-terrein niet zijn toegestaan, aldus de rechter.
Provincie:
Tag(s):