maandag, 25. juni 2012 - 21:20

Onteigeningsprocedure grond N201 gestart

Haarlemmermeer

Het ministerie van I&M is op verzoek van de provincie Noord- Holland gestart met de onteigeningsprocedure voor de gronden van Chipshol langs de N201 tussen Schiphol-Rijk en Rozenburg.

De provincie heeft dit verzoek ingediend omdat onderhandelingen over de verkoop van de gronden tot nu toe geen resultaat hebben gehad. Langer wachten betekent dat er mogelijk vertraging ontstaat bij de realisatie van de nieuwe N201.

De provincie blijft bereid om tot overeenstemming te komen. Tot op heden is dat niet gelukt omdat de vraagprijs en het bod te ver uit elkaar lagen. Om vertraging te voorkomen, is de provincie genoodzaakt nu ook de onteigeningsprocedure op te starten.

Nieuwe N201
De gronden zijn nodig voor het deelproject “Omlegging Schiphol-Rijk” van de nieuwe N201. Als de Omlegging Schiphol-Rijk niet in gebruik genomen kan worden, moet het verkeer van en naar Schiphol-Rijk voor langere tijd nog gedeeltelijk gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Dit heeft nadelige gevolgen voor de omgeving.

Gevolgen
Bij de bouwmethode en planning van het project is rekening gehouden met een langere verwervingsprocedure van de gronden. Aanvankelijk leek het er ook op dat de provincie tot overeenstemming zou kunnen komen met Chipshol. Bij vertraging van het project ontstaan er mogelijk meerkosten van ettelijke miljoenen. De hele onteigeningsprocedure kan ruim 2 jaar gaan duren.
Provincie:
Tag(s):