zaterdag, 25. augustus 2012 - 15:43

Overtollige reserves alsnog ten goede van onderwijs

Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rijkste schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Rijkste schoolbesturen

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat van de 214 onderzochte schoolbesturen in het basisonderwijs er 93 zijn die een hogere financiële reserve hebben dan de signaleringswaarde die destijds door de Commissie Don is vastgesteld. In totaal gaat het om een bedrag van €136 miljoen. In het voortgezet onderwijs gaat het om 82 onderzochte schoolbesturen, waarvan er 17 naar verwachting een 'extra' reserve hebben van €46 miljoen.

Van Bijsterveldt: 'Geld moet daar terecht komen waar het voor bedoeld is, namelijk goed onderwijs. Dat vraagt om financiële deskundigheid van schoolbestuurders zelf, maar ook van hun raden van toezicht'. Met de schoolbesturen is inmiddels afgesproken dat zij het geld alsnog gaan inzetten voor goed onderwijs. Zij zullen daartoe een meerjarenbegroting opstellen. De Inspectie volgt de besteding van deze 'overtollige' reserves.
Provincie:
Tag(s):