dinsdag, 4. september 2012 - 9:35

Primeur met slim opslaan van elektriciteit in openbaar net

Rosmalen

Netbeheerder Enexis gaat voor de eerste keer elektriciteit opslaan in een openbaar net.

Dit gebeurt in de wijk De Keen in Etten-Leur waar een accubatterij duurzaam opgewekte elektriciteit opslaat en weer ontlaadt als het nodig is. Met dit demonstratieproject 'Smart Storage' worden lokale pieken in de netbelasting afgevlakt.

Enexis onderzoekt in samenwerking met collega-netbeheerder Alliander en onderzoeksbureau TNO met dit project welke bijdrage de Smart Storage Unit (SSU) kan leveren aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. "We willen klaar zijn voor de toekomst en onderzoeken wat de impact van zo'n unit is.", benadrukt projectleider Sander Schouwenaar.

"Overdag is er namelijk vaak een overschot aan duurzaam decentraal opgewekte energie ten opzichte van de lokale vraag. De energie die overblijft wordt getransporteerd naar andere klanten in Nederland. 's Avonds daarentegen verbruiken klanten meer dan ze opwekken en dan wordt er in dit geval weer energie naar Etten-Leur getransporteerd. Door opslag in een SSU kan Enexis dit transport minimaliseren. Het overschot aan energie van overdag wordt dan 's avonds, zonder netverlies, op dezelfde locatie ingezet,"

De batterijen
In de Smart Storage Unit staan vier accubatterijen (lithium-ion-accu's, ook wel 'Li-Ion-accu's'). Elke batterij bevat 29 Li-Ion-modules en een Batterij Management Systeem (BMS). Dat zorgt voor de communicatie met alle afzonderlijke modules en met het systeem als geheel. Maximaal kunnen de batterijen laden met 100kW en ontladen met 400kW. De batterijen bevatten voldoende energie om ongeveer 200 woningen in deze wijk ruim 2 uur van elektriciteit te voorzien!

Ondanks deze forse capaciteit, is het systeem zeer compact gebouwd. Het past daarom in een zogenaamd "compact-station", waarin Enexis normaliter transformatoren en schakelmateriaal plaatst. Projectleider Sander Schouwenaar geeft aan: "Compact bouwen was bij dit project een grote uitdaging. Uit het resultaat blijkt dat ons dit gelukt is. Ook voor wat betreft inpasbaarheid in de openbare ruimte zijn er dus geen belemmeringen voor de toepassing van dergelijke systemen op grotere schaal."
Provincie:
Tag(s):