woensdag, 18. juli 2012 - 12:53

Provincie dagvaardt aannemers Ballast Nedam en BAM

Ballast Nedam en BAM blijken niet bereid tot een schikking over
schadevergoeding voor de 200 niet afgenomen kavels in de Blauwestad.
De provincie onderneemt nu gerechtelijke stappen en eist een
schadevergoeding van 17 miljoen van de aannemers.

In maart heeft het college per brief aangegeven dat de bedrijven
schadevergoeding kunnen betalen als alternatief voor kavelafname.
Begin juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Gedeputeerde Van der Ploeg en voorzitter Raad van Bestuur van Ballast Nedam, Bruijninckx. Dat gesprek heeft niet geleid tot nieuwe inzichten. Daarom besluit de provincie het geschil aan de rechter voor te leggen.

De provincie vordert 17 miljoen euro. Dit schadebedrag is berekend op basis van de huidige marktwaarde. Die ligt lager dan de afgesproken afnameprijs. Om het bedrag vast te stellen is een externe vastgoedspecialist geraadpleegd.

Bij de uittreding van Ballast Nedam en BAM uit de Ontwikkelingsmaatschappij De Blauwestad BV/CV in 2007 zijn duidelijke afspraken gemaakt. De bedrijven zouden op uiterlijk 31 december 2011 ieder 100 kavels van de provincie afnemen en ook betalen. Dit is niet gebeurd. Kort na 31 december zijn de bedrijven door de provincie in gebreke gesteld.
Provincie:
Tag(s):