vrijdag, 21. september 2012 - 14:24

Rapper gestraft voor bedreigen Wilders in raptekst

Den Haag

Het Hof in Den Haag heeft donderdag in hoger beroep een taakstraf van 40 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand opgelegd aan de verdachte B.

Pistoolschoten
De verdachte heeft een raptekst gemaakt met daarin doodsbedreigingen aan Geert Wilders. De tekst is op CD gezet en door de rapper ten gehore gebracht. Anderen hebben teksten daaruit gebruikt voor videoclips op Youtube. In 2007 is een videoclip onder de aandacht van Wilders gekomen. Op deze videoclip is het geluid van pistoolschoten te horen.

De rechtbank had in december 2009 de verdachte veroordeeld. Het hof heeft in 2012 de verdachte vrijgesproken. De Hoge Raad heeft die uitspraak op 22 mei 2012 vernietigd en de zaak teruggewezen naar het hof.

Het gaat nu met name om de vraag of Wilders zich door de tekstfragmenten bedreigd kon voelen. Het Hof heeft niet kunnen vaststellen dat de verdachte betrokken is geweest bij het maken van de videoclips.

Wel staat vast dat de tekst waar het om gaat van de verdachte afkomstig is. Het beroep op vrijheid van meningsuiting van de rapper als kunstenaar is afgewezen, omdat het hof vindt dat met de bedreigende tekst de grenzen van die vrijheid zijn overschreden.

Dat de verdachte, naar hij zegt, geen andere uitingsvorm dan de `harde' rap ter beschikking heeft om zijn mening en ongenoegen jegens G. Wilders te uiten, neemt de bedreiging van de tekst niet weg.
Provincie:
Tag(s):