maandag, 4. juni 2012 - 16:08

Restauratie kademuren binnenstad Kampen van start

Kampen

Maandag 4 juni start de restauratie van de kademuren van de Burgel en de Oorgatsbrug en de vervanging van de Kalverhekkenbrug in Kampen. Dit heeft de gemeente Kampen maandag laten weten.

De werkzaamheden beginnen ter hoogte van de Hagenkade en zijn naar verwachting in het najaar van 2013 klaar. De restauratie komt mede tot stand dankzij een subsidie van de provincie Overijssel.

De Burgwal en Vloeddijk blijven in principe toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het is niet te voorkomen dat met het laden en lossen van materialen toch enige hinder ontstaat voor omwonenden en weggebruikers.

Ook is een aantal parkeerplaatsen in het werkgebied gereserveerd voor de restauratiewerkzaamheden. Omwonenden en weggebruikers kunnen te maken krijgen met geluidsoverlast en stof. Alle bewoners van de Burgwal, Vloeddijk, Hagenkade en Bolwerk hebben een informatiebrief ontvangen. Drie kilometer voeg- en metselwerk inspecteren

De restauratie bestaat voornamelijk uit het herstellen of vervangen van voegen en beschadigd metselwerk van de kademuur en de Oorgatsbrug. De gemetselde oppervlakten krijgen ook een schoonmaakbeurt met schoon water.

De Kalverhekkenbrug wordt vervangen vanwege de slechte staat. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt de vervanging van de brug meegenomen in de opdracht voor de restauratie van de kademuren.
Uitvoering met hangsteiger of ponton


De waterstand in de Burgel blijft fluctueren met de stand van de IJssel en is bepalend voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan de kademuren. Werken vanaf een ponton is de makkelijkste manier. Toch kan dit niet altijd. Bij een lage waterstand is de kans groot dat de onderkant van het ponton op de bodem van de Burgel blijft steken. Bij laag water vinden de werkzaamheden daarom plaats vanaf een steiger die vanaf de rand van de kade langs de muur hangt. Als er voldoende water in de Burgel staat, werkt de aannemer wel vanaf een ponton. Deze manier van werken heeft tot gevolg dat gedurende de hele periode meerdere keren op dezelfde plek aan de kademuur gewerkt wordt.
Provincie:
Tag(s):