zaterdag, 20. oktober 2012 - 9:14

SCP maakt zich meest zorgen over jonge gezinnen en éénoudergezinnen

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) maakt zich naast een aantal andere zaken het meest zorgen over éénoudergezinnen en gezinnen van jonge dertigers.

Dit schrijft de Telegraaf zaterdag. SCP-directeur Paul Schnabel zegt in een interview met de krant: 'Er is in dit land meer behoefte aan een 30-pluspartij dan aan een 50-pluspartij'.

Het SCP maakt in het rapport 'Startklaar voor 4 jaar' de balans op van onder meer de arbeids- en woningmarkt en concludeert dat wat betreft werkgelegenheid 55-plussers en arbeidsgehandicapten het zwaar hebben, maar dat andere groepen minstens zo kwetsbaar zijn.
Schnabel:'De groep die in alle opzichten het zwakst is, is die van de éénoudergezinnen. Dat zijn vaak vrouwen en zij hebben vaak de laagste inkomens en de grootste verantwoordelijkheid.'
Deze vrouwen dragen vaak in hun eentje de kosten voor het huis, de auto en andere zaken. Schnabel: 'Als dat niet meer lukt, zit je snel in de penarie.'

Volgens Schnabel hebben ouderen nog het minst te klagen. Schnabel: 'Armoede komt van alle leeftijdsgroepen het minst voor onder 65-plussers, dat is maar 3 procent.' Hij maakt zich meer zorgen over jonge gezinnen. Schnabel:'Als je dan op dit moment je baan verliest, dan zit je vaak na een jaar al op bijstandsniveau. Niet veel mensen beseffen dat. Die hebben vaak op de top van de markt een tophypotheek genomen. Mensen onderschatten welke verplichtingen ze aangaan.' Schnabel stelt ook vast dat jonge werknemers nauwelijks nog vaste contracten krijgen aangeboden.

Het rapport is aangeboden aan de onderhandelaars van VVD en PvdA. Het SCP wijst de beleidsmakers in het rapport op het belang van een deugdelijk sociaal stelsel. "Als de economie inzakt, neemt het beroep dat op de sociale verzorgingsstaat wordt gedaan altijd heel snel toe", zegt Schnabel.

Hoewel Schnabel aangeeft dat de Nederlanders er ondanks de crisis relatief goed voorstaan: 'We behoren tot de landen die het minst geraakt zijn' , ziet hij ook zorgelijke ontwikkelingen, zoals oplopende zorgkosten, toenemend wantrouwen ten opzichte van Europa, relatief hoge criminaliteitscijfers en steeds meer groepen die nauwelijks aan de bak komen als ze zonder werk komen te zitten.
Provincie:
Tag(s):