maandag, 10. december 2012 - 22:02

Stichting Het Drentse Landschap ziet leden aantal groeien

Regio

Stichting Het Drentse Landschap heeft in 2012 haar achterban net als in
2011 wederom met 300 nieuwe beschermers zien groeien naar ruim 16.300.

De stichting is zeer verheugd over deze toename omdat de landelijke cijfers van de Vroege Vogels Parade van het gelijknamige Vara-radioprogramma een daling van de aanhang van natuur- en milieuorganisaties laat zien.

Zoals bekend is Het Drentse Landschap een van de 12 provinciale
landschappen. De totale aanhang van deze organisaties is in 2012 ook
gegroeid net als vorig jaar. In de Top 10 van Natuur- en Milieuorganisaties
staan ze op de 4e plaats met totaal 311.963 donateurs.
Provinciale landschappen zetten zich in voor het behoud van natuur,
cultuurhistorie en erfgoed in de eigen provincie. Hierdoor staan ze
dichtbij de eigen inwoners en zijn vaak nauw betrokken bij allerlei
ontwikkelingen. Het Drentse Landschap beheert naast ruim 8000 hectare ook 250 gebouwen op 100 locaties, een deel van de provinciale hunebedden en tientallen cultuurhistorische objecten zoals schansen en grafheuvels.
Provincie:
Tag(s):