maandag, 9. juli 2012 - 16:55

Streekbussen krijgen camera's en noodknop chauffeur

Den Haag

Bij de aanbesteding van openbaar (bus)vervoer gaan basisnormen gelden voor de veiligheid van medewerkers en passagiers. 'De sociale veiligheid blijft zo buiten de concurrentie tussen vervoersbedrijven', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) maandag.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met streekvervoerders, CNV, provincies en stadsregio’s hierover afspraken gemaakt. Zij ondertekenden maandag het convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer.

In het convenant staat dat er op alle bussen cameratoezicht komt, dat chauffeurs een noodknop krijgen met verbinding naar de meldkamer en dat goed gekeken wordt naar het minimumaantal toezichthouders dat wordt ingezet.

Ook worden afspraken vastgelegd over een veilige werkplek. De maatregelen moeten tot merkbare effecten leiden voor de ruim 28.500 werknemers in het openbaar vervoer en voor de passagiers.

Het convenant is een van de maatregelen van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer, waarin vervoersbedrijven, overheden en vakbonden vertegenwoordigd zijn.

De taskforce heeft al verschillende maatregelen op haar naam staan, zoals het verbeteren van communicatie tussen openbaar vervoersbedrijven en de politie. De taskforce is vandaag opgeheven.

Enkele initiatieven van de taskforce lopen nog langer door, zoals de pilot verbeterd toezicht in het openbaar vervoer. In deze pilot zijn toezichthouders en service-medewerkers duidelijk zichtbaar bij het in het oog houden van de veiligheid.
Provincie:
Tag(s):