dinsdag, 3. juli 2012 - 19:02

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Den Haag

De toekomstige studenten van de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) kunnen worden getoetst op een aantal belangrijke vakken uit het basisonderwijs zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, wanneer zij in dat vak geen eindexamen hebben gedaan.

Dat meldt staatssecretaris Zijlstra (OCW) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Pabo’s zijn nu veel tijd kwijt om de verschillen in schoolvakkennis tussen de instromende studenten weg te werken, wat ten koste gaat van de kwaliteit.
De staatssecretaris wil hiervoor een wettelijke mogelijkheid creëren. De uitwerking hiervan vindt de komende tijd plaats in overleg met alle betrokkenen.

Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra in zijn reactie op het advies ‘Een goede basis’ van de Commissie Kennisbasis Pabo. De staatssecretaris ziet de implementatie van dit advies over de studeerbaarheid en samenhang van de kennisbases voor de pabo als een versterking van de kwaliteit van de pabo’s.

Kerncurriculum
Op alle pabo’s wordt een kerncurriculum ingevoerd dat bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, geestelijke stromingen, muziek, dans en drama, beeldend onderwijs, Engels, handschrift en bewegingsonderwijs. De kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde zijn al ingevoerd.

Landelijke eindtoetsen
Om de kwaliteit van de pabo’s verder te verbeteren, krijgen studenten die in 2014 aan de pabo beginnen landelijke eindtoetsen Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor de Nederlandse taal en rekenen-wiskunde zijn de landelijke eindtoetsen in 2011-2012 reeds ingevoerd.

‘Het onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. Daarom is het goed dat de pabo’s de handen ineenslaan om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en hogere eisen aan de aankomende leraren te stellen', aldus staatssecretaris Zijlstra. De staatssecretaris stuurt er op aan dat alle maatregelen gaan gelden voor de studenten die op de pabo instromen in het studiejaar 2014-2015.

Om de instroom in het algemeen te verbeteren, investeert het kabinet in de kwaliteit van het onderwijs door onder andere scherpere exameneisen in het voortgezet onderwijs en de invoering van centrale taal- en rekentoetsen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Hierdoor wordt de kans op een succesvolle carrière in het vervolgonderwijs groter. Dat betekent dat ook toekomstige basisschoolleraren beter beslagen aan hun opleiding beginnen.
Provincie:
Tag(s):