maandag, 24. september 2012 - 17:39

Twee nachtelijke afsluitingen N62 bij Hoek

Terneuzen

De twee nachtelijke afsluitingen N62 Westerscheldetunnelweg bij Hoek vinden plaats op 3‐4 en 4‐5 oktober. De Westerscheldtunnelweg (N62) tussen de Herbert H. Dowweg en de N61 wordt van 3 oktober 20.30 uur tot en met 4 oktober 05.00 uur en van 4 oktober 20.30 uur tot en met 5 oktober 05.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

De afsluitingen zijn nodig om werkzaamheden aan de weg uit te voeren voor het aansluiten van de Westerscheldetunnelweg op het nieuwe tracé van de N62 naar de Sluiskiltunnel.

De Westerscheldetunnel blijft in beide richtingen open en Zeeuws‐Vlaanderen is bereikbaar via de omleidingsroute die met borden zal worden aangegeven. Tijdens de afsluiting van de Westerscheldetunnelweg wordt het verkeer omgeleid via de Herbert H. Dowweg, de Westkade en de Hoekse weg. De omleiding wordt door middel van borden aangegeven. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de berijdbaarheid in geval van een calamiteiten.

Vanaf 17 september 2012 tot en met mei 2013 worden aan de Westerscheldetunnelweg werkzaamheden uitgevoerd voor doortrekking van de weg naar de Sluiskiltunnel. De werkzaamheden vinden plaats op het wegvak tussen de Westenrijkpolderstraat en de Nieuw Westenrijkdijk (van hm 16.800 tot hm 18.000).

Tijdens de werkzaamheden zal voor het verkeer per rijrichting steeds één rijstrook beschikbaar blijven met een breedte van 2,80 meter. De ligging van de rijstroken kan in deze periode wisselen. Ter plaatse wordt, indien voor de werken noodzakelijk, de maximum snelheid tijdelijk verlaagd naar 70 km per uur.
De weggebruikers worden door bebording en markering tijdig geïnformeerd. Tegelijkertijd wordt ook de nieuwe weg, inclusief de ongelijkvloerse aansluiting en het viaduct nabij de Zevenaardijk, gebouwd. Vanaf juni 2013 kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe dubbelbaansweg en de nieuwe aansluiting Hoek.

De huidige draaibrug bij Sluiskil is een belangrijke verbinding over het Kanaal Gent ‐Terneuzen voor het weg‐ en treinverkeer. Deze brug over het kanaal staat gemiddeld 23 keer per dag open en is een knelpunt voor de weg‐ en de vaarwegverkeer. Daarom komt er een tunnel die het Kanaal Gent ‐Terneuzen kruist, de Sluiskiltunnel. De huidige brug over het Kanaal Gent ‐Terneuzen blijft in gebruik voor langzaam verkeer zoals (brom)fietsers en landbouwvoertuigen, treinverkeer en bestemmingsverkeer. De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk 1.145 meter lengte, die op het diepste punt 34 meter beneden NAP komen te liggen. De nieuwe verbinding is in totaal 6 kilometer lang met twee grote nieuwe aansluitingen. Volgens de planning zal het gehele project in de zomer van 2015 worden opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):