dinsdag, 3. april 2012 - 22:00

Twitter, succesvolle bijdrage strategie Politie Zeeland

Middelburg

Dit blijkt uit een eigen onderzoek dat is uitgevoerd naar de rol van Twitter voor de bedrijfsstrategie van Politie Zeeland.

Doel van dit onderzoek is het geven van aanbevelingen aan de korpsleiding van Politie Zeeland. Deze aanbevelingen moeten zorgen voor een verbetering van het uitgevoerde beleid met Twitter.

Het onderzoek werd afgelopen jaar gehouden onder de zogenaamde 'volgers' van het twitteraccount @politiezld van Politie Zeeland. Inmiddels is het aantal 'volgers' opgelopen tot ruim 10.000. Via Twitter werden deze opgeroepen een enquête in te vullen. Hierin werd o.a. gevraagd of het gebruik van Twitter heeft bijgedragen aan het veiligheidsgevoel van de burger en of het contact met de politie is verbeterd. Ruim 700 volgers vulden de digitale vragenlijst in.

Eindconclusie is dat door het gebruik van Twitter het veiligheidsgevoel van de burger is vergroot en dat er meer waardering is voor het politiewerk. Het advies van Karl Verlaan, die het onderzoek heeft gedaan, is dan ook vooral door te gaan met het gebruik van Twitter en op die manier de burgers meer te betrekken bij het politiewerk.
Provincie:
Tag(s):