vrijdag, 27. januari 2012 - 17:25

Verbod op boerka behalve tijdens carnaval

Den Haag

Het kabinet houdt vast aan een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in het openbaar. 'Mensen moeten elkaar in het gezicht kunnen zien en elkaar herkenbaar tegemoet kunnen treden', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

Open onderlinge communicatie vindt het kabinet van groot belang op plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Het dragen van gelaatsbedekkende bekleding past niet in de Nederlandse open samenleving, waarin deelname aan het maatschappelijk verkeer juist cruciaal is.

Dat staat in het wetsvoorstel over de instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin volgende week samen met het antwoord op het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Met het wetsvoorstel geeft het kabinet uitvoering aan het voornemen zoals in het regeerakkoord staat. Het verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding is van belang voor een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet aan het maatschappelijk verkeer.

In strijd met gelijkwaardigheid
Het verplicht dragen van een boerka of niqab voor het gezicht in het openbaar is in strijd met de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Met het wetsvoorstel neemt het kabinet voor deze vrouwen een belemmering voor deelname aan het maatschappelijk verkeer weg.

Het legitieme doel om het dragen van gelaatsbedekkende kleding te beperken, is het beschermen van het maatschappelijk verkeer én de openbare orde in onze samenleving. Daarmee is het kabinet van mening dat het wetsvoorstel niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Boete van 390 maximaal euro
Het verbod geldt voor alle vormen van gelaatsbedekkende kleding, of het nu een bivakmuts of een boerka is. Het verbiedt deze kleding in Nederland op openbare plaatsen, in voor publiek toegankelijke gebouwen, bij onderwijsinstellingen, zorginstellingen en in het openbaar vervoer. Op overtreding van het verbod staat een geldboete van maximaal 390 euro.

Het verbod geldt niet voor gelaatsbedekking die noodzakelijk is voor de gezondheid, de veiligheid of voor het uitoefenen van een beroep of beoefenen van een sport.

Niet bij Sinterklaas, carnaval of Halloween
Uitgesloten van het verbod zijn ook evenementen zoals Sinterklaas, carnaval, Halloween of als een burgemeester een ontheffing heeft verleend voor een bepaald evenement.

Nederlandse luchthavens
Evenmin geldt het verbod voor plaatsen en gebouwen die zijn bestemd voor religieuze doeleinden. Het verbod is niet van toepassing in vliegtuigen en op passagiers die via de Nederlandse luchthavens op doorreis zijn naar hun eindbestemming.
Provincie:
Tag(s):