dinsdag, 11. september 2012 - 11:01

Verlichting groengebieden Oost- en Westwal

Goes

Al ruim twee weken zijn de groengebieden Oost- en Westwal in Goes ’s avonds verlicht. Het ontwerp voor de verlichting is in opdracht van de gemeente Goes gemaakt door Bureau LITE, bestaande uit Christa van Santen en Joke van Hengstum.

De groengebieden, gelegen in de zogenaamde verdedigingswerken aan het water zijn bijzonder voor Goes. Het is de nalatenschap van de landschapsarchitect Springer, die in de twintiger jaren dit soort verdedigingswerken omwerkte tot gevarieerde groenstroken met diverse typen bomen en struiken. Hij ontwierp ze met paden van hoog naar laag, een wandelgebied bij uitstek.

De verlichting moet de opzet van het gebied, zonder het pad expliciet te verlichten, ondersteunen. Hier en daar worden bomen aangelicht, sommige treurwilgen vanuit het water.
De bedoeling voor het ontwerp van verlichtingsplan voor de Oost- en Westwal was, met behulp van verlichting, een gebied maken dat ook in de avond uitnodigt tot een wandeling of een route van werk naar huis.

De overwegingen van het verlichtingsplan:
- het wandelpad moet wel zichtbaar zijn, maar het licht is niet bedoeld als openbare verlichting langs het wandelpad;
- een aantal bomen, enige struiken en de daar omheen liggende groengebieden vangen licht op zo’n natuurlijk mogelijke wijze;
- er is rekening mee gehouden dat het licht zowel in de zomer als in de winter een aangenaam beeld oplevert
- het water wordt door de aanlichting van de treurwilgen betrokken in de verlichting.

Er zijn zeven masten toegepast van acht meter hoog, waarvan vijf met drie uitleggers (en drie reflectoren), twee met twee uitleggers (en twee reflectoren) en in totaal zijn acht onderwaterschijnwerpers gebruikt. Plaatsing en richting van het licht zijn heel zorgvuldig en nauwkeurig ingesteld op een moment dat de bomen niet al te weelderig bebladerd waren.

Eerdere verlichtingsprojecten die door Bureau LITE zijn uitgevoerd zijn onder andere de twee kerken op de Singelstraat, het Stadhuis op de Grote Markt, en lopende projecten zoals aanlichten van Theater de Mythe en molen de Koornbloem.
Provincie:
Tag(s):