vrijdag, 27. september 2013 - 9:45 Update: 03-07-2014 0:51

CBS:Overheidstekort juni 2013 naar 2,5 procent

CBS:Overheidstekort juni 2013 naar 2,5 procent
Foto: Archief FBF.nl
CBS:Overheidstekort juni 2013 naar 2,5 procent
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bbp. Dit is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Over heel 2012 was het tekort nog 4,1 procent van het bbp.

Het overheidstekort kwam in het eerste halfjaar van 2013 uit op 2,5 miljard euro. In het eerste kwartaal was er een overschot van 4,5 miljard euro, grotendeels veroorzaakt door eenmalige opbrengsten uit de verkoop van mobiele-telefoonfrequenties.

In het tweede kwartaal gaf de overheid 7 miljard euro meer uit dan zij ontving, voornamelijk bij de sociale fondsen. Het overheidstekort is in zowel het eerste als tweede kwartaal van 2013 lager dan in de afgelopen vier jaar in de overeenkomstige kwartalen. De overheidsinkomsten bleven toenemen.

De premie-inkomsten voor de sociale verzekeringen stegen sterk, en ook de aardgasopbrengsten en dividendinkomsten namen fors toe. De uitgaven stagneren al sinds 2010. Op loonkosten en aankopen van goederen en diensten is bezuinigd.

Het afgelopen halfjaar gaf de overheid hier ruim 1,5 miljard euro minder aan uit dan in het eerste halfjaar van 2012. Ook op subsidies is flink bezuinigd. De werkloosheids- en AOW-uitkeringen en de uitgaven in het kader van de Zorgverzekeringswet namen met 2,6 miljard euro toe.

Categorie:
Tag(s):