donderdag, 11. juli 2013 - 8:57 Update: 03-07-2014 0:55

Nog steeds te veel overtredingen in asbest-sanering

Foto van waarschuwingsbord asbest sloop | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij 70% van de inspecties, van het speciale asbestteam van de Inspectie SZW die in 2012 bij 391 saneringslocaties controleerde, werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd.

‘Dit staat in de vandaag verschenen Sectorrapportage Asbest 2013’, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag die het aantal overtredingen te hoog noemt.

‘Hoewel in deze sector gewerkt wordt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, is  ‘veilig werken’ nog niet vanzelfsprekend. Bijna 50% van de overtredingen waren zo ernstig dat de Inspectie het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte’, aldus SZW.

Asbesthoudende toepassingen zijn nog overal in Nederland te vinden, vooral in gebouwen van voor 1994. In dat jaar werd een totaalverbod op import, productie en gebruik van asbest van toepassing.

Blootstelling aan asbestvezels kan levensbedreigend zijn. Nog steeds sterven er jaarlijks tussen de 900 en 1.300 mensen aan de gevolgen van blootstelling in het verleden.

Het voorkomen van blootstelling aan asbestvezels heeft een hoge prioriteit gekregen van de Inspectie SZW. Niet alleen omdat de gezondheidsrisico’s hoog zijn, maar ook omdat de naleving van de regels bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal nog onder de maat was.