zaterdag, 22. juni 2013 - 11:04 Update: 03-07-2014 0:56

Onderwijsinstellingen willen trage student ook nog in tweede jaar kunnen wegsturen

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Vier universiteiten en hogescholen willen meedoen met een experiment waarbij slecht presterende studenten in hun tweede studiejaar weggestuurd kunnen worden.

Het gaat om de Gerrit Rietveld Academie en het Amsterdam University College; een gezamenlijke opleiding van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Ook de Universiteit Leiden en de TU Delft gaan het invoeren.  De proef begint met studenten die in september van dit jaar aan hun studie beginnen. Dit schrijft NRC Handelsblad zaterdag.

Er bestaat op veel universiteiten en hogescholen al een bindend studieadvies (bsa) aan het eind van het propedeusejaar. Maar nu komt minister Jet Bussemaker met een experiment met een bsa in het tweede jaar. Dit is bedoeld om het studierendement tijdens de rest van de opleiding te verbeteren. In de praktijk zou blijken dat studenten  na het behalen van hun propedeuse het rustiger aan gaan doen omdat de druk om te presteren dan wegvalt.  Het strengst wordt Amsterdam University College: studenten moeten al hun studiepunten halen, anders kunnen ze vertrekken. De Universiteit Leiden gaat een bsa van driekwart van de te behalen studiepunten invoeren voor al haar studies, behalve voor de opleidingen die nergens anders in Nederland worden aangeboden.

De plannen van Bussemaker hebben in april al tot bezorgdheid in Tweede Kamer geleid. Kamerleden zijn bang dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt als te veel instellingen een bsa in het tweede jaar invoeren. In een aangenomen motie van de PvdA werd gesteld dat niet meer dan tien procent van alle studenten met zo’n bsa te maken zou mogen krijgen.