dinsdag, 28. mei 2013 - 21:14 Update: 03-07-2014 0:57

Prominente PvdA-er Jan Pronk verlaat partij

Foto van Jan Pronk PvdA | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Jan Pronk heeft dinsdag zijn lidmaatschap van de PvdA na bijna een halve eeuw opgezegd.

Pronk kan zich niet meer vinden in de huidige koers van De PvdA en vindt dat de partij ‘zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie heeft verwijderd en die heeft verloochend’.

‘Wie bijna een halve eeuw lid is van de Partij van de Arbeid neemt niet luchthartig afscheid. Ik heb er geruime tijd over gedacht en lang geaarzeld, maar ik heb besloten mijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Ik ben en blijf sociaaldemocraat. Juist daarom voel ik mij niet langer thuis in de PvdA. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociaal democratie verwijderd’, stelt Pronk in zijn zeer lange en uitgebreide brief aan het partijbestuur.

‘Ik had vorig jaar aanzienlijke bedenkingen tegen het regeerakkoord dat werd gesloten tussen de PvdA en de VVD. Die bedenkingen vloeiden niet voort uit een aversie tegen een paarse coalitie. Integendeel, ik heb zelf met volle overtuiging deel uitgemaakt van twee paarse kabinetten’ schrijft Pronk.

‘Maar het huidige regeringsakkoord ademt een andere geest. Het is niet tot stand gekomen via gedegen onderhandelingen over alle paragrafen, leidend tot akkoord dat het gemeenschappelijk eigendom is van beide partijen, maar via een uitruil van onderwerpen, voor ‘elck wat wils’.’

‘Dat moge gezien worden als een eigentijdse vorm van politiek management, maar het hield voor de PvdA in dat onderwerpen die tijdens de verkiezingscampagne als essentieel waren gepresenteerd in een oogwenk werden weggegeven. De gevolgen voor zwakkere en kwetsbare groepen, voor wie een sociaaldemocratische beweging zich bij uitstek hoort in te zetten, zijn groot’.

'Mocht er ooit een vereniging van sociaaldemocraten worden opgericht, niet als een alternatief, niet om politieke macht na te streven, maar om het debat te voeren over de betekenis van het gedachtengoed van de sociaaldemocratie in het bestek van de huidige tijd, dan meld ik mij als eerste aan', aldus Pronk.
 
Provincie:
Tag(s):