woensdag, 4. december 2013 - 20:41 Update: 03-07-2014 0:47

Rijkswaterstaat sluit Oosterscheldekering

Foto van Oosterscheldekering | Rijkswaterstaat
Foto: Rijkswaterstaat
Kamperland

Rijkswaterstaat (RWS) sluit de Oosterscheldekering vanwege de noorderstorm die volgens het KNMI vanaf donderdagmiddag over Nederland trekt. Dit meldt RWS woensdagavond.

'De verwachte storm valt samen met springtij. Dit kan voor hoge waterstanden langs de kust zorgen, daarom sluiten we onder andere de Oosterscheldekering', aldus RWS.

Hoogste waterstanden
De hoogste waterstanden langs de kust en in het IJsselmeergebied worden in de avond en nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 december verwacht. De hoogste waterstanden worden verwacht in het zuidwesten en het uiterste noordoosten. 

Zo wordt bij Vlissingen een waterstand verwacht van 3,80 meter boven NAP. Een dergelijke stand komt gemiddeld eens per tien jaar voor. Ook zullen onder andere Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, het Waddengebied en Delfzijl met hoge waterstanden te maken krijgen.

Maatregelen
Rijkswaterstaat bereidt vanwege de verwachte waterstanden maatregelen voor. De Oosterscheldekering en de Algerakering in de Hollandsche IJssel worden naar verwachting in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten. Ook worden enkele sluizen gesloten. Scheepvaartverkeer kan gedurende de sluiting hinder ondervinden door iets langere wachttijden.

Informeren over waterstandsverwachtingen
Vanuit het Watermanagementcentrum worden de waterstanden langs de kust en op de grote meren continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Rijkswaterstaat informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen, hoogheemraadschappen en veiligheidsregio’s over de waterstandsverwachtingen. 

Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.