vrijdag, 7. maart 2014 - 17:44 Update: 03-07-2014 0:41

Alvast één claim toegekend aan weduwen Zuid-Sulawesi

Foto van minister Timmermans | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Eén van de 17 weduwen uit Zuid-Sulawesi die in september vorig jaar een claim indiende bij de Nederlandse Staat voor vergoeding van schade van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië, heeft deze toegekend gekregen.

Dit schrijft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vriojdag mede namens minister Hennis (Defensie) aan de Tweede Kamer.

In september 2013 is een regeling gepubliceerd die bedoeld is om geleden schade te vergoeden van weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies van vergelijkbare ernst en aard zoals in Rawadegeh en Zuid-Sulawesi. Het gaat om een vast bedrag van 20.000 euro per weduwe.

Op basis van de aangeleverde informatie is inmiddels vastgesteld dat in ieder geval één claim voldoet aan de voorwaarden van deze regeling. Bij de overige claims is nog niet duidelijk of die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De advocaat van de weduwen is in januari gevraagd de benodigde informatie aan te dragen voor de onderbouwing van deze claims. Dat kan spoedige verdere beoordeling en waar mogelijk inwilliging van claims mogelijk maken.