vrijdag, 14. november 2014 - 13:30 Update: 14-11-2014 16:57

Boe-geroep tijdens uitleg Bussemaker bij studentenprotest Malieveld

Duizenden studenten protesteren tegen leenstelsel op Malieveld
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vrijdagmiddag zijn duizenden studenten samengekomen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen het leenstelsel-wetsvoorstel in het hoger onderwijs dat inmiddels door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sprak de studenten vrijdagmiddag toe maar door het enorme geschreeuw en gefluit van de menigte was praktisch niets te horen van wat zij zei. 

De coalitie van Stop Het Leenstelsel, waarin zich 14 landelijke studentenorganisaties hebben aangesloten, is teleurgesteld dat de Tweede Kamer hiermee heeft ingestemd, maar vertrouwt erop dat de Eerste Kamer genoeg wijsheid heeft om in te zien dat het leenstelsel niet deugt. Tom Hoven, woordvoeder namens Stop Het Leenstelsel: ‘De meerderheid in de Eerste Kamer is erg krap, we verwachten het leenstelsel hier zal worden tegengehouden. It’s not over Jet!’

Stop Het Leenstelsel deed eerder de oproep aan alle studenten, scholieren, ouders, docenten en sympathisanten om vrijdag om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de manifestatie tegen het leenstelsel op het Malieveld in Den Haag. Daar hebben, zo blijkt vrijdagmiddag, duizenden studenten gehoor aan gegeven.

Provincie: