vrijdag, 7. maart 2014 - 11:47 Update: 03-07-2014 0:41

IGZ:Rotterdams reumacentrum onder verscherpt toezicht

Foto van ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn structurele tekortkomingen in de zorgverlening en verbeteringen gaan niet snel genoeg.

VerpleeghuisCentrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam biedt langdurige intensieve zorg en revalidatie aan ongeveer 140 cliënten.De inspectie bezocht de instelling in november vorig jaar na verschillendemeldingen van over de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg. Uit het onderzoek van de IGZ bleken tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid en van hygiëne en infectiepreventie.De inspectie eiste verbeteringen. Tijdens het vervolgbezoek van de inspectie afgelopen januari bleek dat de medicatieveiligheid en hygiëne nauwelijks verbeterd waren. De medicatieveiligheid voldoet onvoldoende aan de eisen.

De inspectie stelt daaromCentrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdamvoor zes maanden onder verscherpt toezicht. In deze periode moet de instelling de IGZ op de hoogte houden van de vooruitgang en de IGZ blijftCentrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdammet onverwachte bezoeken volgen tot de zorg weer in orde is.