dinsdag, 14. januari 2014 - 12:34 Update: 03-07-2014 0:44

JSF moet toch kernwapens kunnen afgooien

Foto van JSF | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit een brief die het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Joint Strike Fighter (JSF) wel degelijk in staat moet zijn om kernbommen af te werpen.

Half november 2013 nam de Tweede Kamer nog een motie van de SP aan, waarin stond dat de opvolger van de F16 geen kernwapentaak mag hebben. De motie werd naast coalitiepartner PvdA, gesteund door D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Daarmee kon de motie op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Maar minister Hennis (Defensie) en minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) leggen de motie naast zich neer. De bewindslieden wijzen erop dat Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak heeft. Het kabinet is daarom 'geen voorstander van eenzijdige besluiten'. Dat zou niet passen bij de bondgenootschappelijke verplichtingen en 'afbreuk doen aan de geloofwaardigheid en de positie van Nederland' in de discussies over de toekomst van het bondgenootschap.

Minister Timmermans benadrukt wel dat het afschaffen van alle kernwapens het doel is. In de brief schrijft hij zich extra te willen inzetten om dat doel te bereiken. Daar heeft Nederland tot 2024, als de JSF volledig operabel wordt, de tijd voor. Volgens het kabinet zou ook de NAVO achter het voornemen staan om alle kernwapens af te schaffen. Maar Rusland zou alle voorstellen hieromtrent afwijzen. En Rusland is juist de grootste kernwapenstaat. 

De SP reageert tegenover NU.nl bij monde van Jasper van Dijk. De partij is woedend over de beslissing van het kabinet: 'Het kabinet schoffeert met deze beslissing de democratie, omdat het de wens van een meerderheid van de Kamer naast zich neerlegt.' Van Dijk noemt de reden achter het besluit een 'formaliteit'. Tegen NU.nl zegt hij verder: 'Griekenland en Engeland hebben in het verleden eenzijdig besloten kernwapens van hun grondgebied te verwijderen, op bilaterale gronden. Dan zou je als Nederland ook moeten kunnen beslissen te stoppen met de kernwapentaak. Dat je dat als land niet zou kunnen doen is echt onzin.' Daarom laat de SP het er ook niet bij zitten en wil de partij zo snel mogelijk een debat voeren over deze kwestie.

Op vliegbasis Volkel liggen enkele tientallen Amerikaanse verouderde kernwapens opgeslagen, al is dit door het kabinet nooit officieel erkend.

 

Provincie:
Tag(s):
jsf