woensdag, 15. oktober 2014 - 20:13 Update: 15-10-2014 22:34

Luchthaven Eindhoven mag meegroeien met Schiphol

Luchthaven Eindhoven mag verder groeien
Eindhoven

Eindhoven Airport kan zich verder gaan ontwikkelen als luchthaven en stap voor stap een deel van de groei van Schiphol overnemen. Hiermee wordt de mainportfunctie van Schiphol versterkt en kan de luchthaven Eindhoven een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid van de Brainport Eindhoven.

Dat hebben staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur  Milieu) minister Hennis-Plasschaert (Defensie) vastgelegd in het luchthavenbesluit Eindhoven, dat vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd. Hiermee geven zij uitvoering aan het Aldersadvies Eindhoven (2010), dat door het kabinet is omarmd en overgenomen.

Met dit luchthavenbesluit is volgens het kabinet op juiste wijze een balans gevonden tussen de economische effecten van de ontwikkeling op Eindhoven Airport en een stevig pakket aan maatregelen, voor hinderbeperking en verduurzaming van de luchthaven.
Het accommoderen van vliegverkeer op Eindhoven Airport is een belangrijke stap in het invullen van een selectieve ontwikkeling in de luchtvaart. Hierbij krijgen de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad een rol in het opvangen van verkeer dat niet aan de mainport Schiphol gebonden is. Zo versterkt Schiphol de positie als internationale luchthaven met veel transferverbindingen en een sterke concurrentiepositie. Het ontwikkelen van extra vliegbewegingen op regionale luchthavens zoals Eindhoven en Lelystad zorgt bovendien voor een impuls in de regionale economie.

Militaire luchtverkeer
Het luchthavenbesluit Eindhoven stelt de gebruiksmogelijkheden van de militaire vliegbasis Eindhoven vast. In het besluit is vastgesteld wat de maximale geluidsruimte is van het militaire luchtverkeer en het burgermedegebruik. Het voorgenomen militaire luchtverkeer is in lijn met de taken en functies die vliegbasis Eindhoven heeft.

Aldersadvies
Het advies van de Alderstafel voorziet in een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport met 25.000 extra vliegtuigbewegingen per jaar tot 2020 in twee stappen. In de eerste stap tot 2015 mogen circa 10.000 extra vliegtuigbewegingen plaatsvinden. Alle regionale partijen hebben zich gecommitteerd aan deze eerste fase van het Aldersadvies. In 2015 zal worden getoetst of er voldoende maatregelen voor hinderbeperking en verduurzaming zijn genomen. Pas als dat het geval is, mag de luchthaven groeien met nog eens 15.000 extra vliegtuigbewegingen per jaar. Ook wordt op basis van deze evaluatie bepaald hoeveel vliegtuigen vanaf 2015 op Eindhoven Airport mogen landen tussen 23.00 en 24.00 uur ’s avonds.