donderdag, 25. september 2014 - 13:22 Update: 25-09-2014 22:38

Man moet bij meer dan 2 klaagbrieven per maand de cel in

Beroepsklager moeten stoppen van rechtbank
Foto: Archief EHF
Dordrecht

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft vandaag een vordering van de gemeente Dordrecht grotendeels toegewezen. De Gemeente Dordrecht wil één van haar inwoners dwingen om met het indienen van een groot aantal brieven en bezwaarschriften te stoppen.

Eerder had de voorzieningenrechter de man al een verbod om meer dan tien brieven en bezwaarschriften per maand in te dienen opgelegd  Als de man meer dan dat aantal indiende moest hij een dwangsom betalen.

Inmiddels is het maximumbedrag van die dwangsommen bereikt. De man is niet gestopt met het sturen van meer dan tien bezwaarschriften en brieven per maand. Daarom vroeg de gemeente Dordrecht de rechtbank om een nieuw verbod maar nu met  lijfsdwang op te leggen. De rechtbank heeft die vordering toegewezen.

De rechtbank is van oordeel dat de man zodanig misbruik maakt van zijn recht om bezwaren en brieven aan de gemeente Dordrecht te sturen dat er sprake is van onrechtmatig handelen. Het behandelen en verwerken van de stroom brieven en bezwaarschriften kost de Gemeente Dordrecht volgens eigen zeggen € 500.000 per jaar.

Omdat de gedaagde heeft aangeven de gemeente Dordrecht te zullen blijven dwarszitten en de eerder opgelegde dwangsommen een maximum hebben bereikt en geen effect hebben gehad is de voorzieningenrechter van oordeel dat lijfsdwang als uiterste middel mag worden toegepast als de man meer dan twee keer per kalendermaand contact zoekt met de gemeente Dordrecht. Als hij dat toch doet moet hij per overtreding van het verbod één dag de cel in. 

Provincie:
Tag(s):