donderdag, 12. juni 2014 - 10:05 Update: 03-07-2014 0:34

Ontgassingsverbod schepen op Hollands Diep

Foto van binnenvaartschip chemisch | Archief EHF
Foto: Archief EHF
’s-Hertogenbosch

De provincie Noord-Brabant past de Provinciale Milieu Verordening (PMV) aan om het zogeheten ‘ontgassen’ van binnenvaartschepen op het Hollands Diep bij Moerdijk tegen te gaan. Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen en benzeenhoudende stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid.

De aanpassing van de PMV maakt deel uit van een samenhangend pakket van maatregelen. Die bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. Het pakket is naar verwachting in 2020 volledig gerealiseerd.

Ontgassen
Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimen te ontdoen van restanten van die lading. Als het om vluchtige stoffen gaat, gebeurt dit vaak door het ontgassen van het schip. De ruimen zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij ontgassen, veroorzaken soms stankoverlast. Bij langdurige blootstelling kunnen ze schadelijk zijn voor de omgeving.

Flinke stap
Met ontgasinstallaties op de wal of op het schip kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast. Aan het Hollands Diep bij Moerdijk is inmiddels een ontgasinstallatie beschikbaar.

Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie): ‘We zijn rond Moerdijk al een hele tijd bezig met het tegengaan van de uitstoot van benzeen in de buitenlucht. Die wordt deels veroorzaakt doordat schepen op het Hollands Diep met de luiken open varen om te ontgassen. Deze overeenkomst is dan ook een flinke stap in de goede richting’.

Provincie:
Tag(s):