dinsdag, 11. februari 2014 - 18:08 Update: 03-07-2014 0:42

PvdA: Oordeel leraar belangrijker dan Cito-toets

Foto van citotoets | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Voor 164.500 kinderen is het een spannende week: ze maken de Cito-toets. Deze toets biedt leraren een kans om te kijken of het advies wat zij hebben gegeven ook echt klopt. Meer waarde moeten we er volgens PvdA-Kamerlid Loes Ypma ook niet aan hechten.

'Helaas zijn er ook middelbare scholen die het advies van de Cito-toets leidend maken voor welk niveau een kind mag instromen. Dat vind ik onacceptabel en daarom is afgelopen jaar wettelijk vastgelegd dat middelbare scholen geen leerlingen mogen weigeren op basis van een Cito-score. Het advies van de leerkracht moet weer centraal komen te staan', aldus Ypma.

Middelbare scholen worden vanaf volgend jaar verplicht kinderen toe te laten op basis van het advies van de leerkracht en niet meer op het ene  momentopname van de Cito-toets. Om er zeker van te zijn dat middelbare scholen zich er niet te gemakkelijk van afmaken, wordt de Cito-toets vanaf volgend jaar pas in april of mei afgenomen. Zo kan de voorlopige inschrijving voor het voortgezet onderwijs daarvóór plaatsvinden.

Ypma: 'Na acht jaar heeft de leerkracht voldoende inzicht in de capaciteiten van een kind om te zien welk soort vervolgonderwijs het meest geschikt is. Het komt echter voor dat zij een inschattingsfout maken, waardoor er onderadvisering plaatsvindt. In dat geval is de objectieve Cito-toets een nuttig instrument om nog eens kritisch naar het advies te kijken.'

Provincie: