woensdag, 17. december 2014 - 12:54 Update: 17-12-2014 13:09

Rechter geeft AD gelijk in zaak Joris Demmink

Rechter geeft AD gelijk in zaak Joris Demmink
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag beslist dat de artikelen die in het Algemeen Dagblad (AD) zijn verschenen over oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink niet hoeven te worden gerectificeerd. Ook hoeft het AD geen schadevergoeding te betalen. Dit maakt de rechtbank in Rotterdam woensdag bekend.

De rechtbank is van oordeel dat de journalist die de artikelen heeft geschreven en de krant voldoende zorgvuldig onderzoek hebben gedaan. Er zijn meerdere bronnen gebruikt. Bovendien is de oud-topambtenaar door het AD in de gelegenheid gesteld om op de verklaringen van de getuigen te reageren. 

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat het maatschappelijk belang van het aan de orde stellen van een mogelijke misstand zwaarder weegt dan het belang van oud-topambtenaar Joris Demmink om niet op deze manier in de media te worden besproken.

In de betreffende artikelen wordt onder andere gesteld dat de oud-topambtenaar in de jaren ’80 contact zou hebben gehad met een man die bekend stond als pooier van minderjarige jongens. Ook zou de oud-topambtenaar in de buurt van de vermeende pooier gezien zijn met minderjarige jongens.

In de civiele procedure waarin deze uitspraak gedaan is was slechts de vraag aan de orde of de artikelen in het AD onrechtmatig waren. De rechter heeft zich dus niet gebogen over de vraag of de gestelde gebeurtenissen echt hebben plaatsgevonden.

Het AD is verheugd over de uitspraak en schrijft: 'Het AD heeft altijd pal achter deze publicatie gestaan. Onze onderzoeksjournalist Koen Voskuil heeft ruim een jaar diepgravend onderzoek gedaan naar alle beschuldigingen en geruchten over de heer Demmink. Daar zijn deze feiten uit naar voren gekomen. Zes getuigen hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat Demmink in de jaren '80 omgang had met een beruchte jongenspooier in Den Haag. Twee getuigen hebben hun verklaring onder ede herhaald bij een notaris. Ons verhaal deugde van A tot Z en was fit to print.

Demmink kon op kosten van de staat tegen het AD procederen. Er loopt tegen hem nog een strafrechtelijk onderzoek.

Provincie:
Tag(s):