zondag, 18. mei 2014 - 22:02 Update: 03-07-2014 0:36

Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers voor begeleiding zedendader

Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers voor begeleiding zedendader
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Reclassering Nederland is op zoek naar vrijwilligers om samen met professionals zedendaders te begeleiden. Dit gebeurt vanuit COSA dat gericht is op de resocialisatie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Het doel is nieuwe slachtoffers voorkomen.

Er worden vrijwilligers gezocht in: regio Twente, in Drenthe, Friesland, Groningen, regio Eindhoven en Den Bosch, Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.reclassering.nl of www.cosanederland.nl. Aanmelden is vrijblijvend. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Vrijwilligers krijgen vooraf een grondige training en tijdens het gehele proces ondersteuning en begeleiding van Reclassering Nederland.

Doorbreken isolement
Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden samen één zedendader. Er is daarnaast rechtstreeks contact tussen vrijwilligers en een coördinator van Reclassering Nederland. Ook is er ondersteuning vanuit andere professionals, zoals politie en de GGZ.

Door actief aan de slag te gaan met het sociale leven van zedendaders, neemt de kans op recidive af. Er wordt gewerkt aan het doorbreken van het sociale isolement en aan gedragsverandering. Daarnaast richt COSA zich op het signaleren van risicogedrag. Als daarvan sprake is, wordt de coördinator van de reclassering ingeschakeld die waar nodig verdere stappen onderneemt.

COSA-vrijwilligers geven aan dat het begeleiden van zedendaders een boeiende taak is op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. De top drie motivatie van de vrijwilligers is: nieuwe slachtoffers voorkomen, bijdragen aan een veiliger samenleving en hulp bieden bij resocialisatie.

Terugdringen recidive
COSA is ontwikkeld in Canada en staat vrij vertaald voor: cirkels voor ondersteuning, samenwerking en aanspreekbaarheid. Onderzoek uit Canada toont aan dat recidive met ruim 70% wordt teruggedrongen. In Nederland is COSA in 2009 opgezet door Reclassering Nederland, in samenwerking met het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.