donderdag, 1. mei 2014 - 22:20 Update: 03-07-2014 0:37

Timmermans: niet in de Koude Oorlog modus schieten

Foto van minister Timmermans | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

‘Door de grote geo-politieke verschuivingen en ontwikkelingen zijn de trans-Atlantische banden belangrijker dan ooit.’ Dat zei minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) donderdag in een toespraak bij het Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington.

‘De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ons laten zien dat stabiliteit fragiel is, en dat ontwikkelingen – ook richting democratisering – pijnlijk en volatiel kunnen zijn. Maar het zijn de ontwikkelingen in landen en regio’s die grenzen aan Rusland, die vandaag laten zien wat de verdere bedreigingen zijn voor onze stabiliteit, welvaart en gedeelde waarden’, aldus Timmermans.

De minister hecht veel waarde aan een eensgezind trans-Atlantisch optreden in de Oekraïne-crisis. ‘Nederland zet zich in voor een nauwe samenwerking, gericht op handhaving van het grondbeginsel dat van eenzijdige verandering van grenzen door middel van geweld of schertsreferenda geen sprake kan zijn.’

Timmermans zei ernaar te streven de gedeelde belangen zoveel mogelijk met elkaar in harmonie te brengen. ‘Dat kan door in de trans-Atlantische agenda voorrang te geven aan veiligheid, energiezekerheid, handel en investeringen’, aldus de minister. Timmermans refereerde hierbij aan de onderhandelingen tussen EU en VS over TTIP, dat volgens hem behalve economisch ook geo-politiek van groot belang is.

Nu de geo-politieke verhoudingen verschuiven, is het volgens Timmermans essentieel om te investeren in de relatie met Azië. ‘China neemt voorzichtig meer mondiale verantwoordelijkheid op zich. Het land is een invloedrijke macht die tegelijkertijd ook de economieën van het westen nodig heeft om succesvol te kunnen zijn.’ Ook in de relatie met China is het volgens de minister belangrijk om te zorgen voor zoveel mogelijk gedeelde belangen.

Timmermans gaf in zijn speech aan dat de mogelijke lange-termijn gevolgen van de Oekraine-crisis niet onderschat moeten worden. 'De tactische stappen van Rusland missen een heldere strategie, dat maakt de uitkomst onvoorspelbaar'. 'Tegelijkertijd moet de rest van de wereld niet in de Koude Oorlog modus schieten en aandacht blijven houden voor vraagstukken die belangrijk zijn voor onze stabiliteit en veiligheid, zoals energievoorziening en kernontwapening'.

Provincie: