woensdag, 23. juli 2014 - 16:52 Update: 23-07-2014 16:57

Twee mensen geëlektrocuteerd door gevaarlijk defect aan bubbelbad

Twee mensen geëlektrocuteerd door defect van bubbelbad
Den Haag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 2 ernstige ongevallen onderzocht met een Bubble Spa (merk MSpa) waarbij het water onder spanning (230 Volt) stond.

Gebruikers klaagden over een zware elektrische schok bij contact met het water in de spa.

Na onderzoek door de NVWA bleek de oorzaak een defect in het verwarmingselement. Maakt de gebruiker contact met een persoon of voorwerp buiten het bad of stapt men in of uit het bad, dan bestaat gevaar voor elektrische schok. Onder ongunstige omstandigheden kan dit fataal zijn. Bekend is inmiddels dat naast deze 2 ongevallen zich meer incidenten hebben voorgedaan.

De bij één van de ongevallen betrokken importeur kon geen aanwijzingen geven hoe versies met een iets ander element kunnen worden herkend waarbij het risico minder is. Daarom geldt de waarschuwing voor alle modellen (Adobe Acrobat Document, 21 kB).

Gebleken is dat er meerdere bedrijven zijn die deze spa verkopen en in Nederland importeren. Nog niet alle verkooppunten zijn bij de NVWA bekend. Gezien het gevaar voor de gezondheid van de consument maakt de Minister van VWS deze waarschuwing aan het publiek bekend.

Bent u in het bezit van een Spa van dit merk en model, schakel dan onmiddellijk de spanning uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het is belangrijk dat u voorkomt dat iemand anders (per ongeluk) de stekker weer in het stopcontact steekt. De Bubble Spa en het model is herkenbaar aan het opschrift aan de buitenzijde nabij het bedieningspaneel.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. De genoemde uitvoeringen (Adobe Acrobat Document, 21 kB) kunnen op dit moment nog niet worden gerepareerd, omdat een reparatiemethode (nog) niet beschikbaar is. Het is belangrijk dat u de elektra van de spa pas weer aansluit nadat deze via een goedgekeurde methode is gerepareerd.