donderdag, 12. juni 2014 - 16:07 Update: 03-07-2014 0:34

VVD, D66 en SP bereiken coalitieakkoord in Amsterdam

Foto van grachtenpanden Amterdam | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

VVD, D66 en SP in Amsterdam hebben drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitieakkoord bereikt. Op veel punten konden de drie partijen het eens worden.

Naast minder lasten voor burgers en ondernemers, wil men nieuwe wooncorporaties in de hoofdstad toelaten. In het akkoord staat dat er jaarlijks vijfhonderd sociale woningen gebouwd moeten worden. Voor de middeninkomens moeten er meer huuwoningen gebouwd worden.

De coalitie wil eveneens van de huidige vorm van erfpacht af. Men wil de inwoners van Amsterdam de eeuwigdurende erfpacht af te kopen. 

De veiligheid en leefbaarheid is een speerpunt van de coalitie. Zo krijgen winkeliers en ondernemers steun om hun bedrijf veiliger te maken. Het disrimineren van minderheden zal harder worden aangepakt en wil de hoofdstad een voortrekkersrol gaan spelen in het toelaten van gereguleerde wietteelt.