maandag, 17. augustus 2015 - 15:49

Wetterskip Fryslân vervangt asfalt Noorderhavendam Harlingen

Wetterskip Fryslân vervangt asfalt Noorderhavendam Harlingen
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Wetterskip Fryslân start maandag 17 augustus met de vervanging van een deel van de asfaltbekleding van de Noorderhavendam in Harlingen. Het werk aan de dam is nodig,omdat dit deel van de waterkering niet meer voldoet aan de veiligheidseisen van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Eind september zijn de werkzaamheden klaar. Dan kan de golfbreker de komende jaren weer een bijdrage leveren aan de bescherming van Fryslân tegen hoogwater.Het waterschap vervangt over een lengte van 217 meter de asfaltbekleding van de Noorderhavendam. De aanvoer van de benodigde materialen vindt grotendeels plaats per schip. Tijdens de werkzaamheden is de Noorderhavendam afgesloten voor bezoekers. De totale projectkosten bedragen 1 miljoen euro.

Dijkverbeteringen Fryslân

De komende drie jaar verbetert Wetterskip Fryslân 35 kilometer dijk om de voeten in Fryslânen het Groninger Westerkwartier ook in de toekomst droog te houden. Naast deNoorderhavendam startte het waterschap in april met de verbetering van de IJsselmeerdijkten westen van Lemmer en in juni met de   Waddenzeedijk op Ameland. Vanaf 2016 begint het werk aan de Waddenzeedijk op het vasteland. Binnen het
Hoogwaterbeschermingsprogramma rondde Wetterskip Fryslân inmiddels acht projecten af.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De verbetering van de Noorderhavendam is onderdeel van het landelijkeHoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt op 88 plaatsen in Nederland voor ruim 3,2 miljard euro aan waterkeringen versterkt. Via dit programma voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de waterkeringen aan dewettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen, nu en in de toekomst. Kijk voor meer
informatie op www.rws.nl/hwbp.