dinsdag, 8. september 2015 - 18:30 Update: 11-09-2015 16:08

IJsselland ziekenhuis vernieuwt vakgroep cardiologen na na twee sterfgevallen

Twee hartpatiënten overleden na foute diagnose IJsselland ziekenhuis
Foto: Archief EHF
Capelle aan den IJssel

Het IJsselland Ziekenhuis is dit voorjaar geconfronteerd met een tweetal ernstige calamiteiten. Dit heeft het ziekenhuis dinsdag bekendgemaakt.

Het betrof het overlijden van twee jonge patiënten van respectievelijk 16 en 19 jaar oud die onder behandeling waren van de afdeling Cardiologie. 'Voor de families is dit zeer pijnlijk en een onbeschrijflijk groot verdriet. Wij hebben de families onze oprechte deelneming betuigd bij hun grote verlies', aldus het IJsselland Ziekenhuis.

Om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te waarborgen heeft het IJsselland Ziekenhuis het Erasmus MC in mei van dit jaar gevraagd om de verantwoordelijkheid voor de afdeling cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis op zich te nemen. 

Kindercardiologie

In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij als belangrijkste conclusie naar voren kwam dat de afdeling het specialisme kindercardiologie beter moet betrekken. Onder toezicht van het Erasmus MC en in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zijn een aantal ingrijpende maatregelen doorgevoerd.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het IJsselland Ziekenhuis heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de afgelopen periode steeds geïnformeerd over de stand van zaken. De Inspectie heeft vastgesteld dat zij de genomen maatregelen als afdoende beschouwt.

Nieuwe cardiologen

De vakgroep cardiologen van het IJsselland wordt vernieuwd. Daarvoor is naar de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis gezocht. Binnenkort zullen dan ook twee ervaren cardiologen uit het Maasstad Ziekenhuis in het IJsselland Ziekenhuis werkzaam zijn. 
Veiligheid

Wij zijn er van overtuigd dat met alle maatregelen die zijn genomen, de veiligheid en kwaliteit op de afdeling Cardiologie zijn gegarandeerd. De geleerde lessen zullen nadrukkelijk onderdeel worden van het onderwijsprogramma in het ziekenhuis en worden gedeeld met andere ziekenhuizen.