donderdag, 10. september 2015 - 13:58

Cassatie in strafzaak tegen Tamil Tijgers

Cassatie in strafzaak tegen Tamil Tijgers
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 30 april 2015 in de zaak Koninck, waarin vijf leden van de Cassatie in strafzaak tegen Tamil Tijgers (LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam) terecht stonden. Deze vijf verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 19 maanden en 6 jaar en 3 maanden.

Het hof heeft het OM, conform het eigen verzoek, niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van overtreding van de Sanctiewet. Omdat gedurende het onderzoek de opname van de LTTE op de Europese Sanctielijst op procedurele gronden ongeldig is verklaard door het Gerecht van de Europese Unie, en het hoger beroep daartegen bij het Hof van Justitie nog loopt, is ervoor gekozen dat feit niet langer te vervolgen. Voor verschillende andere feiten zijn de verdachten wel veroordeeld.

Zware druk

Het Openbaar Ministerie is tevreden dat de LTTE door het hof is aangemerkt als een terroristische en criminele organisatie die verschrikkelijke misdrijven heeft gepleegd.  Het hof heeft ook, met het Openbaar Ministerie, vastgesteld dat de LTTE in Nederland Tamils dwong om geld te geven aan de LTTE en daartoe zeer zware druk uitoefende. Tegelijkertijd roept het arrest van het hof verschillende rechtsvragen op die het Openbaar Ministerie wil voorleggen aan de Hoge Raad.

Zo heeft het Hof geoordeeld dat de verdachten in Nederland bijeenkomsten organiseerden namens de LTTE waarop aanslagplegers werden vereerd en het publiek werd opgezweept om de gewapende strijd op Sri Lanka financieel te steunen, maar daarmee binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting bleven. Het Openbaar Ministerie meent dat terroristische organisaties geen beroep kunnen doen op de vrijheid van meningsuiting voor het verheerlijken van terrorisme en het oproepen tot geldelijke steun voor terrorisme, en zal daarover het oordeel van de Hoge Raad vragen.

Kleinere rol

In het onderzoek Koninck zijn meer mensen als verdachte aangemerkt. Het OM heeft besloten om de strafzaken tegen zeventien personen met een kleinere rol in de LTTE, die allen verdacht worden van overtreding van de sanctiewetgeving, te seponeren. De lopende procedure voor het Europese Hof over de opname van de LTTE op de sanctielijst is daarvoor bepalend geweest.

In 2011 hebben politie en Openbaar Ministerie een bestuurlijke rapportagepubliek gemaakt om onder meer gemeenten te waarschuwen tegen de activiteiten van de Tamil Tijgers in Nederland. Tijdens het hoger beroep heeft een van de hoofdverdachten toegegeven dat hij werkte als afdelingshoofd voor de LTTE in Nederland en dat de in Nederland actieve organisaties Tamil Coördinating Committee (TCC), Tamil Kunst en Culturele Organisatie Nederland (TKCO), Tamil Vrouwen Organisatie Nederland (TVO) en  Tamil Youth Organization (TYO) alle onderdeel waren van de LTTE. Ook bevestigde deze hoofdverdachte dat de LTTE in Nederland Tamil-scholen had georganiseerd, zoals in de bestuurlijke rapportage staat beschreven.

Provincie: