woensdag, 23. september 2015 - 20:38 Update: 23-09-2015 20:39

'Te veel mishandelde kinderen niet in vizier'

Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Scholen die vermoeden dat een kind wordt misbruikt, moeten worden verplicht dit te melden, vindt de Taskforce Kindermishandeling en seksueel 
misbruik.

Pleidooi Taskforce

Scholen zijn op dit moment verplicht een eigen meldcode 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' te hebben, die zij moeten gebruiken bij vermoedens van mishandeling. In deze meldcode (gebaseerd op de wettelijke vijf-stappen-meldcode) staat onder andere beschreven wie binnen de organisatie 
wanneer wat en op welke wijze doet. De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil deze meldcode in stap vijf uitbreiden met de invoering van een meldplicht. Wanneer kindermishandeling niet kan worden uitgesloten, zouden scholen dan altijd melding moeten doen bij Veilig Thuis. 

Daarnaast pleit de Taskforce ervoor de gegevens van het kind te registreren als burgers advies vragen aan Veilig Thuis. Dit biedt Veilig Thuis de mogelijkheid adviesvragen van verschillende burgers over hetzelfde kind aan elkaar te koppelen en indien noodzakelijk in te grijpen. Iets wat in de 
huidige situatie niet mogelijk is. 

Niko Persoon, onderwijsbestuurder in Zaandam en vanuit het onderwijs lid van de Taskforce, laat in een reactie weten vooral in het tweede advies een meerwaarde voor het onderwijs te zien. ,,Leraren kunnen in een vroege fase al vermoedens hebben van kindermishandeling, zij kunnen dit tijdig in 
het adviesoverleg met Veilig Thuis bespreken. Als de gegevens van deze kinderen vervolgens worden opgeslagen, kan bij een volgend signaal door een burger of een andere betrokkene direct actie worden ondernomen.''