donderdag, 24. september 2015 - 23:51 Update: 24-09-2015 23:55

Notoire relschoppers steeds vaker geweerd uit stadions

Foto van politie voetbal rellen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het afgelopen voetbalseizoen werden 962 stadionverboden opgelegd. Daarvan kregen ruim 400 supporters te horen dat ze zelfs twee seizoenen lang niet welkom zijn bij een wedstrijd in het betaalde voetbal. Dat blijkt uit het jaaroverzicht seizoen 2014-2015 van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) van de Nationale Politie.

De stijging van het aantal stadionverboden past in de persoonsgerichte aanpak van de politie, het Openbaar Ministerie, de KNVB en betaald voetbalorganisaties op weg naar een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.

Inzet politie

In het voetbalseizoen 2014–2015 werden 825 wedstrijden geregistreerd. Voor de begeleiding van deze wedstrijden heeft de politie uiteindelijk 301.840 manuren ingezet. Ondanks de toename van het aantal wedstrijden (819 t.o.v. 825) is er bij de inzet een minimale stijging te zien van het aantal uur per wedstrijd. Van de totale politie-inzet ging 49% naar de Eredivisie. De politie-inzet bij de Eredivisie is ten opzichte van vorig jaar met 4% gedaald. Bij de Eerste Divisie zien we een stijging van 16% die te verklaren is door de registratie van opsporingsonderzoeken die in vorige jaaroverzichten niet zijn meegenomen. Ook de vier clubs uit Limburg die samen in de Eerste Divisie uitkwamen, zorgden voor een verhoogde inzet.

De hoogte van de politie-inzet bij het Nederlands betaald voetbal is afhankelijk van het risiconiveau van de wedstrijd. De verschillende clubs zijn daarbij niet te vergelijken omdat niet alle stadions gelijk zijn, de bezoekersaantallen en de lokale verkeerssituatie sterk verschillen en de stand op de ranglijst ook bepalend is voor de sfeer. Uiteindelijk besluit de lokale gezagsdriehoek over de te nemen maatregelen.

Persoonsgerichte aanpak

Met de ambitie om te komen tot een meer toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal is de persoonsgerichte aanpak een speerpunt. Nu treffen de maatregelen nog alle voetballiefhebbers, terwijl slechts een fractie van de bezoekers het voetbal gebruikt om zich te misdragen. Door relschoppers gericht te straffen en uit het stadion te weren, wordt het stadion weer een plek waar het hele gezin op eigen gelegenheid naartoe kan. De samenwerking tussen politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), de gemeenten, betaald voetbalorganisaties (BVO’s), KNVB en Openbaar Ministerie (OM) is hierbij cruciaal.

Zo heeft de politie Oost-Nederland vorig seizoen een aantal stappen gezet om, in samenwerking met partners, te komen tot het inzichtelijk maken van de notoire en meest overlastgevende geweldplegers en openbare orde verstoorders bij de BVO’s in de eenheid. Van de doelgroepen zijn dossiers opgebouwd. Met meerdere methodieken, die momenteel toegepast worden bij een paar clubs in Oost-Nederland, worden de overlastgevers aangepakt. Dit heeft geresulteerd in een tiental stadion- en gebiedsverboden. De aanpak heeft tevens inzicht gegeven in de criminele netwerken van een aantal mensen uit de doelgroep.

Andere positieve ontwikkelingen zien we in het opleggen van stadionverboden. Vorig jaar legde de KNVB 890 verboden op. Een stijging van 50% ten opzichte van het vorig seizoen. Dit aantal valt zo hoog uit door een aantal grote incidenten waarbij optimaal is samen gewerkt tussen gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en BVO. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt opsporing. Het aantal stadionverboden met een termijn van twee jaar of langer steeg overigens tot 417. De rechter legde nog eens 72 strafrechtelijke stadionverboden op.

Afdoening

Naast de stadionverboden, zijn door het Openbaar Ministerie en de rechter ook meer straffen uitgedeeld. In totaal werden 808 verdachten geregistreerd als verdachte van het plegen van een voetbal gerelateerd feit. Dit zijn er meer dan in het vorige seizoen en sluit aan bij de persoonsgerichte aanpak waarbij notoire relschoppers aangepakt moeten worden. Bijna de helft van de verdachten is verdacht van het strafbare feit openlijke geweldpleging (49%). Dit wordt gevolgd voor feiten uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met 15%. Daarnaast is ook een deel verdacht van belediging van een ambtenaar of het openbaar gezag (9%). De rechter nam 213 eindbeslissingen. Hiervan zijn 175 verdachten veroordeeld voor voetbalgerelateerde strafbare feiten.

Provincie: