dinsdag, 27. januari 2015 - 10:07 Update: 27-01-2015 10:09

Akkerbouwers krijgen steun bij verzekering tegen slecht weer

akkerbouw
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Akkerbouwers kunnen in 2015 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de premie voor een brede weersverzekering. Zo’n verzekering houdt in dat een akkerbouwer zijn teelten tegen alle weersrisico’s verzekert.

Staatssecretaris Dijksma: 'De akkerbouwsector wordt regelmatig geconfronteerd met economische verliezen die worden veroorzaakt door zware regenval, strenge vorst, hagel, storm of zware sneeuwval. De klimaatverandering maakt het nog belangrijker dat de sector de mogelijkheid heeft om zich hiertegen te verzekeren. Met deze regeling wil ik akkerbouwers over de drempel helpen om zich tegen schade door extreme weersomstandigheden te verzekeren.'

Subsidie

De subsidie wordt gefinancierd uit het plattelandsontwikkelingsprogramma van het Europees landbouwbeleid. De subsidie is, net als in de afgelopen jaren, maximaal 65% van de premie voor de brede weersverzekering. Voor 2015 is een bedrag van €9 miljoen beschikbaar. Als het plafond van €9 miljoen wordt overschreden, wordt het subsidiepercentage lager. Nieuw is dat op verzoek van de sector de subsidie rechtstreeks aan de verzekeraar kan worden betaald. De akkerbouwer hoeft het gesubsidieerde deel van de verzekeringspremie dus niet meer voor te schieten.

Ongunstige weersomstandigheden

De brede weersverzekering wordt sinds 2010 door de overheid gestimuleerd om de sector weerbaarder te maken tegen ongunstige weersomstandigheden. Een hoger deelnemerspercentage is van belang, omdat bij meer deelnemers de verzekeringspremie omlaag kan. Het is de bedoeling dat het aantal deelnemers zodanig groeit dat uiteindelijk geen subsidie door de overheid meer nodig is.

Provincie:
Tag(s):