dinsdag, 10. februari 2015 - 9:21 Update: 10-02-2015 13:32

Alcoholcursus van Halt sorteert niet het gewenste effect

Foto van flessen drank leeg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De cursus 'Nee zeggen tegen alcohol' van Halt heeft niet het gewenste effect. Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol.

Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en achttien jaar die onder invloed van alcohol en APV- of een strafrechtelijk feit hebben gepleegd. Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de Halt-straf Alcohol geen positief effect heeft op alcoholkennis, attitude, drink- en delictgedrag van jongeren en de kennis en betrokkenheid van hun ouders. 

Volgens Halt beslaat het leertraject zes uur en is daarmee wellicht te kort om effect te sorteren op kennis, houding en gedrag. 

Provincie:
Tag(s):