dinsdag, 13. januari 2015 - 12:02

Maastricht krijgt extra geld om gezondheidsachterstanden tussen wijken te verminderen

Houtworm verjaagt stadsbestuur uit stadhuis Maastricht
Foto: Gem. Maastricht
Maastricht

De gemeente Maastricht krijgt de komende 3 jaren, tot en met 2017, extra geld om gezondheids-achterstanden tussen wijken te verminderen.

De gemeente kreeg al geld vanuit het landelijk stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). De komende jaren krijgt Maastricht

€ 430.000,- per jaar.

De gemeente Maastricht zet vanuit verschillende beleidsdoelen in op een gezonde stad. De gemeente wil mensen stimuleren in een gezonde leefstijl. Daarvoor investeert de stad in sport en beweegprogramma’s, participatie en onderwijs en gezondheidsprogramma’s.  Het extra geld dat de gemeente van het rijk krijgt wil de stad inzetten in specifieke preventieve acties in wijken.

De gemeente gaat investeren in brede bewustwording (via media, TV en internet). De gemeente wil ook het gesprek aangaan met de burger: de gemeente besteedt geld aan het verzamelen van data per wijk op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, veiligheid etc. Dit levert een zogenaamd wijkprofiel op. Zo’n wijkprofiel is een waardevolle bron voor interventies en acties in een bepaalde wijk.  Dit wordt samen met de buurt vormgegeven. De gemeente bekijkt hoe aangesloten kan worden op de werkwijze van wijkverpleegkundigen en andere professionals in de wijk.

Daarnaast gaat de gemeente activiteiten vanuit de buurt ondersteunen die gericht zijn op een gezonde leefstijl. Vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd om (samen met professionals) voorstellen in te dienen en uit te voeren. Dit plan, dat zal worden gefinancierd vanuit een subsidietender, wordt de komende maanden verder uitgewerkt met de samenwerkingspartners in de stad op het gebied van gezondheid en bewegen.

Ook gaat de gemeente aan de slag met scholen in bepaalde wijken op het gebied van een gezonde en veilige schoolaanpak. Dit voorstel wordt het komend jaar verder uitgewerkt, samen met de scholen.

Provincie:
Tag(s):