woensdag, 29. april 2015 - 17:35 Update: 29-04-2015 17:38

Vmbo-t/mavo en havo moeten worden geïntegreerd in voorbereidend beroepsonderwijs

Vmbo-t/mavo en havo moeten worden geïntegreerd in voorbereidend beroepsonderwijs
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het zou beter zijn wanneer jongeren langer de tijd krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs.

Vorming van het voorbereidend beroepsonderwijs is een van de onderdelen van de verklaring ’10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo’ die de MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) woensdag in Nieuwspoort aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs hebben aangeboden. 

Met hun verklaring leveren zij een bijdrage aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Samenleving en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Het beroepsonderwijs moet zich aanpassen aan veranderende beroepen, beroepseisen en benodigde vaardigheden. Studenten verdienen het om daarop adequaat te worden voorbereid. Dat vraagt om een gedeelde visie op de toekomst van het beroepsonderwijs, dat deze dynamiek samen met het bedrijfsleven het hoofd moet bieden. 

Provincie:
Tag(s):